Полезно за хотели

С европейски пари: Хотелски сайт и дигитален маркетинг за хотели

Микро, малки и средни предприятия, опериращи в сектор I – “Хотелиерство и ресторантьорство”, могат да кандидатстват по План за възстановяване и устойчивост и процедура BG-RRP-3.005 – “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.


Проектът дава отлична възможност за по-малките предприятия да подобрят или изградят дигиталното си присъствие, като очакваният бюджет на програмата е близо 30 000 000 лв. (30 млн. лв.) Ако сте хотелиер или собственик на ваканционен имот, може да получите европейско финансиране за пълен комплекс от дейности, свързани с присъствието на вашия обект в онлайн пространството. Финансирането покрива:

  • изграждане на хотелски сайт – оптимизиран за резервации и с responsive дизайн;
  • изграждане на онлайн магазин за винарни или други обекти, предлагащи продукти с възможност за физическа доставка;
  • професионално управление на Facebook и Instagram профили;
  • таргетиран трафик чрез реклама – управление на рекламни кампании във Facebook Ads и Google Ads.

За процедурата – какво трябва да знаете?
Програмата финансира в пълен размер дейностите по изграждане на уебсайт, управление на профили в социалните мрежи и управление на рекламни кампании във Facebook Ads и Google Ads. Финансирането, което може да получите, е от 3 000 лв. до 20 000 лв. Срокът на действие на програмата е 1 година.


Проверка за допустимост по Програма ИКТ
За да кандидатствате по програмата, трябва да проверите дали фирмата ви отговаря на следните изисквания:

  • Да има поне три приключени финансови години и да е регистрирана преди 31.12.2019 г. по смисъла на Търговския закон;
  • Да се определя като микро, малко или средно предприятие. Микро са предприятията с до 9 служители и оборот, надхвърлящ 41 000 лв. за 2021 г. Малки са предприятията, които имат между 10 и 49 души персонал и оборот над 82 000 лв. (за 2021 г.). Към средните се причисляват предприятия с брой служители между 50 и 249 и оборот, надвишаващ 123 000 лв. (за 2021 г.);
  • Поне един служител да се води на трудов договор за 2021 г.;
  • Съгласно КИД 20008 фирмата да оперира в сектор I – “Хотелиерство и ресторантьорство”.
Back to top button
error: Content is protected !!